Quy hoạch 1/2000 phường Hoài Thanh Tây – Hoài Nhơn đến năm 2035

Cập nhật Bản đồ quy hoạch Phường Hoài Thanh Tây đến năm 2035, Bản vẽ hiện trạng, Bản vẽ định hướng phát triển không gian, Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất, Bản vẽ Quy hoạch giao thông, Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống.

Tên đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Hoài Thanh Tây – Hoài Nhơn. Định hướng đến năm 2035

Bản đồ quy hoạch Phường Hoài Thanh Tây đến năm 2035 mới
Bản đồ quy hoạch Phường Hoài Thanh Tây đến năm 2035 mới cập nhật

Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch xây dựng:

a) Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: Thuộc địa giới hành chính Phường Hoài Thanh Tây. Và một phần diện tích phường Hoài Thanh; phạm vi giới hạn như sau:

– Phía Bắc: Giáp phường Hoài Hảo và Tam Quan Nam;

– Phía Nam: Giáp phường Hoài Tân;

– Phía Đông: Giáp phần diện tích còn lại phường Hoài Thanh;

– Phía Tây: Giáp phường Hoài Hảo.

b) Quy mô lập quy hoạch:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: 1.162 ha;

– Quy mô dân số đến năm 2035: 15.000 người.

Thời hạn thực hiện quy hoạch. Đến năm 2035 (theo thời hạn Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035).

Bản đồ quy hoạch Phường Hoài Thanh Tây đến năm 2035 mới
Bản vẽ định hướng phát triển không gian khu đô thị Hoài Thanh Tây đến năm 2035

Tính chất, mục tiêu quy hoạch:

Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035.

a) Tính chất:

– Là đô thị mới với chức năng là trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp với dịch vụ du lịch và khu ở mới.

– Phát triển đô thị mới với chức năng chính là trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp với dịch vụ du lịch và khu ở mới. Ưu tiên tôn tạo các di tích lịch sử tạo nguồn lực du lịch cho địa phương.

– Quy hoạch hoàn chỉnh về mặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Tạo sự kết nối trong tổng thể của đô thị Hoài Nhơn trên cơ sở cải tạo các khu dân cư hiện hữu. Xây dựng các khu ở mới gắn với các khu văn hóa lịch sử kết hợp với dịch vụ du lịch. Phục vụ cho nhu cầu ở sinh hoạt của người dân đô thị. Và tạo tiền đề phát triển đô thị.

b) Mục tiêu:

– Định hướng về không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

– Xây dựng hình ảnh khu đô thị, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có đặc trưng riêng phù hợp với chức năng đô thị. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Từng bước nâng cấp và phát triển khu vực đô thị Hoài Thanh Tây hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị loại III. Thuộc thị xã Hoài Nhơn.

– Tạo cơ sở pháp lý cho việc lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng. Và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch.

Xem thêm đầy đủ các bản vẽ quy hoạch Khu đô thị Hoài Thanh Tây

>>> http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/10279/quy-hoach-phan-khu-ty-le-1-2000-khu-vuc-do-thi-hoai-thanh-tay—hoai-nhon.aspx

5/5 - (1 bình chọn)

ĐĂNG KÝ

.
.
.
.