Lavita Garden tiến độ thi công đến tháng 17/6/2017

Cập nhật tiến độ thi công dự án Lavita Garden đến tháng 06/2017

Lavita Garden tiến độ thi công đến tháng 6/2017, đóng khung trần thạch cao tầng 8 block A, tầng 7 block B, hoàn thành tường bao Block A tầng 18, Block B tầng 21, bả sơn tường tầng 9 Block A, tầng 9 Block B, tô tường bao tầng 10 block A, tầng 14 block B,..

Một số hình ảnh Lavita Garden tiến độ thi công

Tổng quan Block A Lavita Garden
Tổng quan Block A Lavita Garden
Tổng quan Block B Lavita Garden
Tổng quan Block B Lavita Garden
Xây tường bao căn hộ tầng 18 block A và tầng 21 block B
Xây tường bao căn hộ tầng 18 block A và tầng 21 block B
Xây tường bao căn hộ tầng 18 block A và tầng 21 block B
Xây tường bao căn hộ tầng 18 block A và tầng 21 block B
Xây tường bao căn hộ tầng 18 block A và tầng 21 block B
Xây tường bao căn hộ tầng 18 block A và tầng 21 block B
Lavita Garden tiến độ thi công Tô tường bao căn hộ tầng 10 block A và tầng 14 block B
Tô tường bao căn hộ tầng 10 block A và tầng 14 block B
Tô tường bao căn hộ tầng 10 block A và tầng 14 block B
Tô tường bao căn hộ tầng 10 block A và tầng 14 block B
Bã sơn tường bao căn hộ tầng 9 block A và tầng 8 block B
Bã sơn tường bao căn hộ tầng 9 block A và tầng 8 block B
Bã sơn tường bao căn hộ tầng 9 block A và tầng 8 block B
Bã sơn tường bao căn hộ tầng 9 block A và tầng 8 block B
Thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 12 block A và tầng 15 block B
Thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 12 block A và tầng 15 block B
Đóng khung trần thạch cao tầng 8 block A và tầng 7 block B
Đóng khung trần thạch cao tầng 8 block A và tầng 7 block B
Đánh giá

ĐĂNG KÝ

.
.
.
.