Tin Hưng Thịnh

Bản Tin Hưng Thịnh Corp và các hoạt động từ các đơn vị công ty thành viên trực thuộc Tập Đoàn Hưng Thịnh. Cập nhật thường xuyên các hoạt động kinh doanh. Cũng như đóng góp của Tập Đoàn Hưng Thịnh vào an sinh xã hội. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hưng Thịnh với 21 năm xây dựng và phát triển trong hành trình của mình đã để lại nhiều dấu ấn. Không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Cũng như đóng góp vào nhiều hoạt động xã hội.

.
.
.
.